Hva er en regning?

Et konnossement, ofte referert til som en BOL eller B/L, er et avgjørende dokument for fraktforsendelser og tjener enkle, men viktige funksjoner. Et konnossement bør utstedes hver gang en forsendelse gjøres mellom flere parter ved bruk av en felles transportør, for eksempel et lastebilselskap eller sjø- eller luftfrakttjeneste.

Fraktbrevet forveksles noen ganger med fraktbrevet, og selv om dokumentene er like, tjener de to forskjellige formål. Informasjonen på en fraktregning bør ha samme informasjon som B/L, men også inneholde eventuell ekstra informasjon som tilleggsgebyrer og notater hvis informasjon om BOL trenger avklaring. Den største forskjellen er at fraktregningen ikke vil bli betraktet som bevis på en kontrakt i tilfelle en kravtvist.

Hva er definisjonen på en regning?

 1. Et konnossement fungerer som bevis på at det eksisterer en kontrakt mellom fraktselskapet og avsenderen, en kontrakt som settes på plass før BOL opprettes. B/L gir detaljer om forsendelsen til transportøren, inkludert hvor forsendelsen kommer fra, dens destinasjon og en spesifisert liste over innholdet i forsendelsen. Konnossementet skal oppgis når transportøren henter forsendelsen og gis deretter til mottakeren av forsendelsen når leveringen er fullført.
 2. Et konnossement fungerer som mottak av varer av rederi og også som en kvittering på tjenester fra avsenderen. Konnossementet bekrefter også at frakten ble mottatt av avsenderen i god stand. Siden en kopi av konnossementet vil være nødvendig for eventuelle krav, må en signert kopi av BOL beholdes av avsenderen for å bekrefte overføringen av varer i tilfelle tap eller skade.
 3. Et konnossement fungerer som bevis på eierskap eller tittel på forsendelsen. BOL inneholder vanligvis navnene på avsenderen, personen eller selskapet som mottar varene og fraktselskapet. Ytterligere informasjon om B/L inkluderer en spesifisert liste over varer, håndteringsinstruksjoner, type fraktcontainer eller emballasje, varens vektmengde, fraktklasse og betalingsbetingelser.

Hvem utsteder fraktbrevet?

Loven krever at BOL utstedes av transportøren, da det er bevis på at de har mottatt varene. B/L utstedes direkte av fraktføreren, eller dennes representant, og gis til avsenderen som bevis for at forsendelsen både ble levert til transportøren av avsenderen og mottatt av transportøren. Dette er fordi det er transportøren som til syvende og sist vil bli holdt ansvarlig for alt som kan skje med forsendelsen mens varene er i transitt eller i transportørens besittelse. Mens avsenderen kan skrive opp en BOL, vil transportøren måtte inspisere lasten når den tilbys for å sikre at alt er nøyaktig og gjøre endringer i fraktbrevet etter behov.

Hvordan fylle ut en regning?

Å få erstatning ved tap eller skade på lasten kan være nesten umulig uten en riktig utfylt B/L. Følgende er informasjonen som bør inkluderes på konnossementet.

 • Det fulle navnet på avsenderen, eller avsenderen, transportøren eller fraktselskapet, og mottakeren, eller mottakeren, også kalt "mottakeren".
 • De fullstendige adressene til avsender, transportør og mottaker.
 • Datoen da forsendelsen blir hentet og forventet leveringsdato.
 • Antall varer. Dette kan inkludere antall enheter, vekt og/eller volum, avhengig av varene som sendes. Dette bør inkludere typen forsendelsesemballasje, for eksempel esker, tromler og paller.
 • En spesifisert beskrivelse av frakten, inkludert navnet på materialet.
 • Erklæring om DOT-varsel om farlig materiale.
 • Når du sender flere enheter, bør hver enhets vekt oppføres uavhengig på B/L
 • Den deklarerte verdien av frakten.
 • Godsklassifiseringen.
 • Bestillingssporingsnumre.
 • Eventuelle spesielle håndteringsinstruksjoner.
 • Betalingsinformasjon

Selv om det er transportørens ansvar å produsere og/eller bekrefte konnossementet, må avsenderen også bekrefte og godta eventuelle endringer transportøren gjør i dokumentet. Husk at hvis det skulle oppstå en tvist, er konnossementet det viktigste dokumentet for å bevise hvilke varer og tjenester som ble avtalt med avsender, frakt og mottaker.

Det finnes flere typer BOL-er, og informasjonen i hver type kan variere litt. For eksempel vil hav-, luft- og landtransport alle ha en viss variasjon. Avhengig av om lasten skal eller kommer fra utlandet, kan det være tollinformasjon å forholde seg til også. I tillegg bør en forhåndsbetalt forsendelse, vanligvis kjent som en "straight bill of lading", også merke seg at betalingen allerede er utført.

nb_NONorwegian